Archive for the ‘alarm’ Category

Centrala alarmowa CA10 SATEL

wtorek, sierpień 12th, 2008

Centrala alarmowa CA 10 płyta główna:

 • 16 wejść (8 wejść na płycie głównej, 2 w każdym manipulatorze lub ekspander)
 • 6 wyjść
 • 4 strefy
 • pamięć zdarzeń: nieulotna (255)
 • dialer telefoniczny
 • powiadamianie telefoniczne
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 • łącze RS-232
 • zasilacz impulsowy
 • wydruk zdarzeń
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

Centrala CA-10 oferuje szeroką gamę funkcji, co w połączeniu z estetycznymi manipulatorami czyni z niej atrakcyjny produkt do zabezpieczenia średniej wielkości obiektów. Obsługa centrali z ze zdalnych manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz LCD lub z manipulatorów z diodami LED. Możliwość podłączenia czterech niezależnych manipulatorów, możliwość podziału na cztery strefy: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne. 10 do 16 dowolnie programowalnych wejść (8 wejść na płycie głównej, 2 w każdym manipulatorze, rozbudowa przez wejścia kolejnych manipulatorów lub ekspander), każde może pełnić jedną z 18 funkcji. Obsługa dowolnych czujników w konfiguracji NO, NC, EOL oraz dwuparametrycznych z indywidualnym sabotażem wejścia. 6 wyjść o programowalnym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 40 funkcji. Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający: - przekazywanie informacji do dwóch stacji monitorujących; - przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywoławcze (pager); - poinformowanie o alarmie komunikatem słownym (za pomocą syntezera SM-2); - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu; - zdalną obsługę serwisową z komputera wyposażonego w modem. Wbudowane łącze RS-232 umożliwia podłączenie drukarki (wydruk pamięci zdarzeń lub wydruk bieżący) oraz programowanie centrali z komputera. Sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC16OUT) firmy NOKTON. Inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu. Wewnętrzny zegar umożliwiający między innymi automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref za pomocą funkcji TIMER. Obsługa systemu niezależnymi hasłami przez 32 użytkowników (do 13 w każdej strefie) - hasła mogą mieć różne uprawnienia, ich użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń. Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń gromadząca informacje o włączeniach, wyłączeniach, alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia, z numerem użytkownika obsługującego centralę. Możliwość nadzoru pracy wartowników poprzez funkcję TIMER. Automatyczna kontrola poprawności pracy systemu centrali, w tym wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujnika.

Centrala CA-10 plus posiada atest TECHOM w klasie C nr 185/02
Centrala posiada świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1402/2000 z dn. 2000-12-11
Deklaracja zgodności centrali CA-10 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC
Deklaracja zgodności centrali CA-10 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC

Oferta A-NET CCTV

sobota, sierpień 2nd, 2008

Ogólna oferta A-NET CCTV:

 • projektowanie systemów telewizji przemysłowej CCTV
 • instalacja systemów monitoringu telewizyjnego
 • serwisowanie systemów monitoringu CCTV
 • projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu
 • instalacja i serwis systemów alarmowych
 • projektowanie sytemów kontroli dostępu
 • instalacja systemów kontroli dostępu

Więcej informacji na stronie A-NET